Känslobalansering

Känslobalansering

METATRON
50 min
Avläsning av känslor
som är aktiva i din kropp

Personligt och skryddarsytt
Bach-preparat för
3 veckors balansering
Frekvensbalansering av mest aktiva känslor på plats
Råd för de närmaste 
30 dagarna

Gör en balansering av känslor

Att känslor påverkar måendet är välkänt. Känslor styr “arbetsklimatet” i kroppen och påverkar rent fysiskt hur du kan prestera. Ibland har vi känslor som går på automatik och är återkommande. Kan vi ta hand om dessa känslor får det effekter rent praktiskt på hur kroppen arbetar.

I en 50-minuters känsloanalys dyker vi djupt in i din kropps upplagrade känslor. Med hjälp av Metatron avläser vi din kropps aktuella känslostatus och skapar en skräddarsydd plan som inkluderar:


  • Känslostimulerande Bach-medel: Under 3 veckor använder du de blomsterbaserade essenserna för att varsamt justera upplagrade känslotillstånd.

  • Frekvensstimulering: Vid besöket balanserar vi de mest aktiva känslorna som är lagrade i kroppen.

  • Råd: Med dig hem får du en rapport som hjälper dig med åtgärder för att flytta fram dina positioner på det känslomässiga planet.

Boka din tid nu för en omfattande analys och ta ett steg mot en mer balanserad och hälsosam livsstil.

Helkroppsavläsning
1h50min

3 490 kr
Klicka här för att komma till
bokning av Helkroppsavläsning.

Återbesök
50min

1 790 kr
Inom 3 månader från 1:a besök. Klicka här för att komma till bokning av Återbesök.